Пинтија

Град:Скопје

Адреса:Бул. Борис Трајковски бр.89

Тел:+389 (02) 27 28 053

Работно време

Понеделник - Недела:06:00 - 22:00


Ѓорче

Град:Скопје

Адреса:Ул. Ѓорче Петров бр.60

Тел:+389 (02) 20 44 007

Работно време

Понеделник - Недела:06:00 - 22:00


Лисиче

Град:Скопје

Адреса:Ул. Димитар Туриманџоски бр. 1/1-1А

Тел:+389 (02) 24 40 320

Работно време

Понеделник - Недела:00:00 - 24:00


Аеродром

Град:Скопје

Адреса:Бул. Јане Сандански бр. 12/4

Тел:+389 (02) 24 62 796

Работно време

Понеделник - Недела:00:00 - 24:00