kariera2Пекара Ваташа е резултат на добрата бизнис идеа и макотрпната работа на нејзиниoт основач.

Денеска смејството Пекара Ваташа брои повеќе од 35 вработени. Наоѓањето на задоволство во добриот перформанс, работењето самостојно, тимски дух и чувство на одговорност се карактеристиките кои што ги издвојуваат нашите вработени од другите. Индивидуи без разлика од нивнотo потекло, нивните години, религија и образование. Пекара Ваташа нуди работна средина каде што посветеноста и самостојното работење не поминуваат не наградени. Без разлика дали нашите вработени се продавачи, мајстори или се дел од менаџментот, Пекара Ваташа им нуди светла иднина.

Доколку сте заинтересирани да аплицирате ве молиме испратете ни ја вашата апликација (Сиви, Мотивационо Писмо и вашите препораки и признанија) на следните контакт информации:

kariera@pekaravatasha.mk 
+389 (02) 27 28 053

Со љбов, ваша Ваташа!