За време на своето постење Пекара Ваташа секојдневни и макотрпно работи за подобар квалитет во секој поглед од своето делување, дали е тоа услуга, квалитет или да го поткрепи својот напреварувачки и хуман дух.

Сепак нашиот труд не останал не приметен и не награден. Доволен доказ за тоа се признанијата и наградите кои што ни се доделени!

Настан: Хуманитарна Тортијада

Ниво: Град Скопје
Година: 2007
Освоено Место: 1-во

 

 

 

 

 

 

 

priznanie-2

Настан: Хуманитарна Тортијада

Ниво: Град Скопје
Година: 2008
Освоено Место: 2-ро

 

 

 

 

 

 

 

priznanie-4

Настан: Хуманитарна Тортијада

Ниво: Град Скопје
Година: 2009
Освоено Место: 1-во

 

 

 

 

priznanie-8

Настан: Ден на општина Горце Петров

Доделува: Општина Горце Петров
Година: 2004

 

 

 

 

 

 

 

 

priznanie-7

Настан: 60 годишен јубилеј и патронен празник на ОУ “Мирче Ацев″, Скопје

Доделува: ОУ “Мирче Ацев″, Скопје
Година: 2005

 

 

 

 

 

 

 

priznanie-3

Настан: “Најдоброто за појадок во Скопје”

Доделува: Про Кредит Банка, Скопје
Година: 2013