politaka-za-kvalitet2Ако ја прочитате нашата историја, ќе воочите дека ние раководиме динамична и иновативна компанија уште од 1981 година. Традицијата говори самата по себе за нашата посветеност за грижливо произведените продукти и нивниот квалитетот се со цел за целосно задоволство на нашите клиенти.
Фокусот на нашата филозофија за квалитет од секогаш бил, и ќе биде, нашиот клиент.
За да можеме да ги исполниме нашите високо поставени норми на квалитет, секојдневно внимаваме на следните точки:

  • Добро селектирани и високо квалитетни материјали
  • Продажба исклучиво на свежи продукти
  • Вработени со висока стручност во нивното поле на професија
  • Услужливост на високо ниво
  • Исполнување и воведување на стандарди за квалитет и нивно континуирано контролирање (пр. ХАССП)
  • Постојано усовршување на сите процеси
  • Постојано усовршување на услугата
  • Следење и применување на најновите трендови и технологии во пекарската индустрија

Сепак, за да се има висок квалитет потребно е и тимско работење, каде што нашите вработени со нивната посветеност допринесуваат за многу насмевки на вашите лицата. Поради тоа, тие се центарот на нашиот успех.

Токму поради сето горе наведено Пекара Ваташа, со текот на своето постоење стана препознатлив бренд во Македонија.